233-1068

שתי מטבעות ומדליה, כסף: מטבע נצחון 1967, ע"ס 10 ל"י, כסף 935, 28 גרם, מטבע 5 לירות "מנורה", 1958, 25 גרם, מדליות יום הולדת שמח,כסף 935, 26 גרם

Two silver coins and a medal: victory coin 1967, IAO 10 IL, silver 935, 28 gm, 5 IL coin “Menorah” , 1958, 25 gm, Happy Birthday medal, silver 935, 26 gm

Start Price: $40 Sold for: $40