233-1074

לוט מטבעות ומדליות כולל: עם ישראל חי, זהב 4.4 גרם 18K, שתי מדליות כסף 925: ירושלים 25.8 גרם שערי ירושלים, 25.9 גרם וכן 8 מדליות ארד ואסימון

Lot of coins and medals, comprises: Am Israel Chai, 4.4 gm gold, two silver 925 medals: Jerusalem 25.8 gm, Shaarei Yerushalaim 25.9 gm, 8 bronze medals and a token

Start Price: $140 Sold for: $140