233-1080

מדלית זהב 900 לזכר דוד בן גוריון המנהיג הגדול של ישראל, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973

Gold 900 medal, In memoriam- David Ben Gurion-The great leader of Israel 1886-1973

Start Price: $325 Sold for: $325