233-1084

שתי מטבעות כסף ע"ס Thaler מריה טרזיה קיסרית אוסטריה, הטבעה חדשה Restrike S.F. של מטבעות מ 1780, מצב UNC

Two Maria Theresia Thaler coins, Restrike S-F from the 1780 coins, UNC cond.

Start Price: $40 Sold for: $40