233-1089

16 מטבעות כסף: 5 Mark west Germany, 1951-1973 BRD, 11.1 gr., 14 X 500 Lira Italy 1958-1966, 11.0 gr.

16 silver coins: 5 Mark west Germany, 1951-1973 BRD, 11.1 gr., 14 X 500 Lira Italy 1958-1966, 11.0 gr.

Start Price: $80 Sold for: $80