233-1091

שתי מדליות כסף Sterling: א. בנימין דיזראלי בעיצובו של Caesar Rufo הוצאה ע"י The Britania Commemorative Society ב. תפילת חנוכה עברית ואנגלית הוצאה ע"י Franklin Mint ארה"ב

Two Sterling Silver medals: a. Benjamin Disraeli , design by Caesar Rufo, The Britania Commemorative Society b. Hebrew-English Hanuka prayer, by Franklin Mint , USA

Start Price: $50 Sold for: $50