233-1092

מדלית זהב 750 איטליה, צד א': גודלה מאיר, הכנסת, וכיתוב: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויעציך כבתחילה" (ישעיהו א' כה)

Gold 750 medal, Italy, obverse: Golda Meir, the Knesset and inscribed: “V’Ashiva Shoftecha K’barishona V’yoatzecha K’batchila”

Start Price: $260 Sold for: $280