233-1100

שטר ע"ס חמש לירות ישראליות 1952 מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ

5 IL banknote 1952, VFBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $40