233-1104

שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 מצב: fine
בנק לאומי לישראל בע"מ

500 pruta banknote, 1952, fineBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $40 Sold for: $45