233-1105

שטר ע"ס חמש לירות א"י, 1948 מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה

5 Eretz Israel pounds Banknote, 1948, Fine-VFAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $80 Sold for: $130