233-1106

שטר ע"ס חמש לירות, 1955 מצב:vf
בנק ישראל

5 IL banknote, 1955, vfBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $45