233-1107

שטר ע"ס חמש לירות א"י מצב:vf
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

5 IL banknote, Eretz Israel, 1948, vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $100 Sold for: $120