233-1109

שטר ע"ס עשר לירות א"י" 1948 מצב: fine-vf
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

10 IL banknote, Eretz Israel, 1948, fine-vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $120 Sold for: $300