233-1111

שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

One Palestine pound, Eretz Israel 1948, fine-vfAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $150 Sold for: $150