233-1113

שטר Reichsbanknote, גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק, מספר חילופי Replacement no

Reichsbanknote, Germany, 1.5.1923, 500000 Mark, Replacement no

Start Price: $30