233-1115

חמישה שטרות Reichsbanknote גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק

Five 500000 Mark Reichsbanknotes, Germany, 1.5.1923,

Start Price: $30