233-1116

שטר ע"ס לירה עותמאנית אחת

One Ottoman lira banknote

Start Price: $75 Sold for: $200