233-1117

ארבעה שטרות Reichsbanknote גרמניה, 1.5.1923, ע"ס 500000 מרק, מספרים רצים

Four 500000 Reichsbanknotes, Germany, 1.5.1923, running numbers

Start Price: $50