233-1118

אלבום עם ס"ה 114 שטרות מהם 78 ארצות אסיה, 16 ארצות אפריקה ו-20 ארצות דרום אמריקה, בדרך כלל מצבים XF-AUC

Album with 114 banknotes: 78 Asian countries, 16 African countries and 20 South American countries, conditions xf-auc

Start Price: $350