233-1120

סדרת שטרות גטו לודז' ע"ס 0.50,1,2,5,10,20,50 מרק, 15.5.1940 Ghetto Litzmannstadt

Litzmannstadt (Lodz) ghetto Lagergeld bill series IAO: 0.50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 Mark, 15.5.1940,

Start Price: $400 Sold for: $1500