233-1123

שבע תעודות מניה, תקופת המנדט שנות ה40-שנות ה70: אוצר התישבות היהודים (2 פסולים), עסיס, האחים בזרנו משוק ועסק בע"מ, ושלושה נוספים

Seven bearer bonds, B Mandate period, 1940’s-70’s, Otzar Hityashvut Hayehudim (2 invalid), Assis, HaAchim Bejerano Meshavek V’essek Ltd. And two more

Start Price: $60 Sold for: $140