233-1137

חמש שנות טובות של השרות הבולאי עם בולים וחומר נוסף

Five new year greeting cards of the Israeli Philateli service, with stamps and additional material

Start Price: $25 Sold for: $25