233-1146

לוט של תשעה אלבומים, בולי ישראל

Lot of nine albums, Israeli stamps

Start Price: $100 Sold for: $100