233-1147

לוט בולים לא חתומים, כולל שובל ישראל, שנות ה50-60

Lot of unstamped stamps, with labels, Israel, the 1950's-1950's

Start Price: $50