233-1148

לוט כ-130 מעטפות ובולים של השרות הבולאי

Lot of 130 envelopes and stamps of the philatelic service

Start Price: $160