234-1001

לוט מעטפות שנשלחו בדואר וכן מעטפות פילטליות, ארצות שונות, תקופות שונות

Lot of envelopes sent by mail and philately envelopes, various countries and periods

Start Price: $40 Sold for: $40