234-1003

לוט בולים חתומים cutouts כל העולם

Lot of postmarked stamps cutouts, all the world

Start Price: $40 Sold for: $40