234-1005

לוט מעטפות מנדט וישראל יום הופעת הבול, ומעטפות שנשלחו בדואר

Lot of envelopes from the B. Mandate and Israel, First Day Covers and envelopes sent by mail

Start Price: $40 Sold for: $75