234-1007

אלבום עם 92 גלויות, מראות ערים עם ביול פילטלי, תחילת המאה ה20

Album containing 92 postcards, city sites, with philately stamping, early 20th c.

Start Price: $50 Sold for: $260