234-1008

קופסת קרטון קטנה, עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים

Small cardboard box of stamps from around the world, postmarked and not postmarked

Start Price: $100 Sold for: $100