234-1010

מעטפת היום הראשון של בולי דאר אויר, 5,30,40,50,100,250, פר, ללא שובל, 1950, עם חותמת לוד-ניו יורק, טיסת בכורה של אל-על, נשלח באותה טיסה למשרדי אל-על בניו יורק

Envelope first day of airmail stamps, 5,30,40,50,100,250 pr, no tab, 1950, Lod-New York stamping, El-Al Maiden flight, sent via same flight to the El-Al offices in New York

Start Price: $25