234-1011

שני ארגזים עם מעטפות יום הופעת הבול, דואר שנשלח וכו', משנות ה-40 עד שנות ה-80 (ישראל וארה"ב)

two boxes containing First day of stamp appearance envelopes, from 1940's to 1980's (Israel and USA)

Start Price: $100 Sold for: $170