234-1013

ארבע עשרה מעטפות עם ביול "דואר עברי" חותמות פילאטליות ומיוחדות

Fourteen envelopes with “Doar Ivri” stamps, philately stamping and specials

Start Price: $90