234-1017

32 מטבעות, מרוקו, המאה ה-19, והמאה ה-20

32 coins, Morocco, 19th c. and 20th c.

Start Price: $80 Sold for: $80