234-1018

ארבע מטבעות ע"ס 10 מרק Ghetto Litzmannstadt 1943, מצבים good-Vg

Four coins IAO 10 mark, Ghetto Litzmannstadt 1943, good-vg cond

Start Price: $150 Sold for: $150