234-1020

שני מטבעות זהב עותמאניים ע"ס רבע Altin, שנת 1223 (1808), כ"א 0.8 גרם

Two Ottoman gold coins IAO ¼ Altin, 1223 (1808), 0.8 gm. each

Start Price: $50 Sold for: $50