234-1022

מטבע זהב עותמאני, Sequin 1203 (1788)

Ottoman gold coin, Sequin, 1203 (1788)

Start Price: $50 Sold for: $50