234-1023

מטבע זהב עותמאני, Zermahbub 1203 (1788)

Ottoman gold coin, Zeri Mahbub, 1203 (1788)

Start Price: $70 Sold for: $95