234-1027

מטבע זהב עותמאני, Zermahbub 1223 (1808)

Ottoman gold coin, Zeri Mahbub, 1223 (1808)

Start Price: $70 Sold for: $70