234-1029

ארבעה מטבעות זהב עותמאניים ע"ס רבע Fyndyk Altin,שנת 1223 (1808), כ"א 0.8 גרם

Four Ottoman gold coins: quarter Fyndyk Altin, 1223 (1808), each 0.8 gm

Start Price: $90 Sold for: $100