234-1031

מטבע זהב עותמאני ע"ס 1.5 Altin שנת 1223 (1808)

Ottoman gold coin IAO ½ Altin 1223 (1808)

Start Price: $120 Sold for: $120