234-1034

לוט מטבעות מנדט, שנים שונות: מצבים שונים: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (3), 10 מיל (12), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל (1927,1935,1939,1940), 100 מיל (1927,1935,1942)

Lot of British Mandate coins, different periods, various conditions: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (3), 10 mil (12), 20 mil (1927,1935,1942, 1944), 50 mil (1927,1935, 1939,1940) 100 mil (1927,1935,1942)

Start Price: $100 Sold for: $220