234-1035

ארבע מטבעות, ישראל תש"ט 1949 250 פרוטה ניקל עם נקודה, 250 פרוטה H כסף (2), 500 פרוטה כסף , מצב XF-VF

Four coins, Israel 5709 1949: 250 pruta nickel with dot, 250 silver pruta H (2), 500 silver pruta, XF-VF

Start Price: $50 Sold for: $50