234-1036

אלבום מדליות עם ס"ה 25 מדליות כסף, כ-1084 גרם, ו-17 מדליות ארד
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Medal album containing 25 silver medals, 1084 gm., and 17 bronze medalsIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $375 Sold for: $375