234-1037

חמש מטבעות אלומיניום, 25 מיל תש"ט , מצב Fine

Five aluminum coins: 25 mil 5709, fine cond

Start Price: $60