234-1040

מדליה, פסל קינטי בעיצובו של פרנק מייסלר, לכבוד 50 למדינת ישראל- 74 לבנק מזרחי, 1923-1998

Medal, kinetic sculpture designed by Frank Meisler, 50 to the State of Israel – 75 to the Mizrachi Bank, 1923-1998

Start Price: $40 Sold for: $45