234-1041

10 פלקים-מדליות, כסף 999 "עשרת הדיברות", בקופסאות פרספקס תואמות, כ"א חתומה בחתימת האמן
Salvador Dali

10 silver 999 plaques: “Ten Commandments”, in matching Perspex box, each one marked with the artist's signatureSalvador Dali

Start Price: $600 Sold for: $600