234-1044

חמישה כרטיסי טלכרד: "כוכב התקוה" של יעקב אגם (4), "יום הטלכרד", תשנ"ו 1996

5 Telecards: “Kochav Hatikva” by Yaakov Agam (4), “Yom Ha Telecard” 5756 1996

Start Price: $40