234-1045

המחאה של הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בע"מ, ע"י בנק אנגלו פלשתינה בע"מ, ירושלים, 19 באוקטובר 1939

Check of the JNF Head Office Ltd., by the Anglo Palestine Bank Ltd., Jerusalem, 19.Oct.1939

Start Price: $50