234-1047

לוט של 17 המחאות, נפרעו כ"א עם בול דואר עברי ע"ס 10 מיל
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Lot of 17 checks, cashed, each with a Doar Ivri stamp IAO 10 milAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $70 Sold for: $70